Nieuwsbericht

Venlose praatjes vullen geen gaatjes;

Behoud open ruimte tussen kasteel Arcen en dorp!

Venlo kreeg van de Raad van State nog de gelegenheid aan te tonen dat de bouw van een MFA in de onmiddellijke omgeving van kasteel Arcen niet leidt tot onaanvaardbare schdde aan de open ruimte tussen het kasteel Arcen en het ‘kasteeldorp’ Arcen.  Pas daarna zal de Raad van State oordelen of de  vergunning voor de bouw van de MFA terecht is verleend of niet. De Raad van State heeft Venlo gewaarschuwd dat de gemeente een aanzienlijk risico heeft genomen om voor de uitspraak al met de MFA‐bouw te beginnen. 

De nadere motivering van de gemeente Venlo is op 3 februari 2015 bij de Raad van State ontvangen. Dorp en Erfgoed Arcen, erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting kregen van de Raad van State gelegenheid erop te reageren. Onze zienswijze treft u hierbij aan. 

De reactie laat met  kaartbeelden en foto's zien dat de gemeente over de toekomst van de open ruimte echt handelt in strijd met eigen visies neergelegd in tal van documenten.  De argumenten die de gemeente in haar reactie heeft aangevoerd zijn op veel onderdelen aanvechtbaar. Ook door veranderingen in de doelstellingen van de MFA ‐nu is het ineens weer een huis van het dorp geworden‐ is het daarnaast volstrekt onlogisch de open ruimte op te offeren. Arcen is voor toerisme aantrekkelijk door zijn identiteit en de door de geschiedenis . Ook daar wordt grote schade aan toegebracht door het opofferen van de ruimte. 

We onderbouwen ons oordeel ook aan de hand van een bijgevoegd advies van dr. J.C. Bierens de Haan, hoofdconservator van museum paleis Het  Loo in Apeldoorn. dr. Bierens de Haan was van 2005‐2010 bijzonder hoogleraar erfgoed aan de Vrije Universiteit :"Kasteel Arcen en de bijbehorende tuin‐ en parkaanleg binnen het kenmerkende rechthoekige grachtenstelsel dat ongestoord bewaard is gebleven, vormen samen met het omringende open landschap waarin deze historische structuur is ingebed, en met het nabijgelegen ‘kasteeldorp’ Arcen een historisch ensemble, dat in hun onderlinge samenhang is ontstaan en bewaard gebleven. Dergelijke ensembles zijn uit historisch, landschappelijk en maatschappelijk oogpunt zeldzaam aan het worden in ons land. Zij staan dikwijls onder druk en lopen onherstelbare schade op, vanwege toenemende mate van bebouwing van de open ruimte, die een kasteel of buitenplaats altijd heeft omringd.  Deze open ruimte is een wezenskenmerk van dergelijke ensembles, maar bezit dikwijls geen eigen beschermde status. De open ruimte had in de tijd van ontstaan en ontwikkeling van kasteel en/of buitenplaats een duidelijke functie, namelijk een defensieve en een visuele. Indringers waren in open  veld zichtbaar vanuit kasteel of verdedigingswerk. Bij een kasteel hoorde een structuur van wallen en grachten, omgeven door een omringende onbebouwde en open ruimte."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niet voor publicatie                              

Nadere informatie verkrijgbaar:

Heemschut ‐ Limburg                                  Dorp en Erfgoed Arcen

T 043‐4591444/06‐15215227                       T 0653292387

E  vermeer1947@gmail.com                        info@arcen.nl


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.