Nieuwsbericht

In 2005 gered, in 2021 gesloopt. Verbijstering over vernietiging Rotterdams kunstwerk

De Hogeschool van Rotterdam heeft in het gebouw aan de Kralingse Zoom onverwachts een in 2005 van de sloop gered wandschildering van kunstenaar Dolf Henkes alsnog vernietigd. Heemschut's Werkgroep Monumentale Kunst is verbijsterd en heeft nog geprobeerd de sloop de afgelopen weken te voorkomen, maar de Hogeschool was onbereikbaar.

Zeer recent zijn wij attent gemaakt op het voornemen tot sloop van een wandschildering van Dolf Henkes in een gebouw van de Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom. Dit werk is in 2005 met de hulp en financiële ondersteuning van een groot aantal maatschappelijke organisaties van de sloop gered en heeft een prachtig onderkomen gevonden bij de Hogeschool.  Tot onze verbijstering is het kunstwerk de afgelopen week daadwerkelijk gesloopt.

De wederopbouwperiode kenmerkt zich door een nieuw elan dat gepaard gaat met een ware bouwexplosie. Een belangrijk kenmerk van de wederopbouwperiode is de samenwerking tussen opdrachtgevers, architecten en beeldend kunstenaars. Naar de kunsthistorische betekenis van de monumentale kunst uit de wederopbouwperiode is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Steeds duidelijker wordt dat een groot deel van deze kunst unieke kwaliteiten bezit en behoort tot ons culturele erfgoed. Dit werk – dat tot de belangrijkste nog behouden wandschilderingen van Dolf Henkes behoort – heeft een evidente kunst- en cultuurhistorische waarde. Dolf Henkes wordt gezien als één van de belangrijkste Rotterdamse kunstenaars van de twintigste eeuw. Het werk heeft ook een grote cultuurhistorische betekenis vanwege de gekozen thematiek. We zien de Rotterdamse Nobelprijswinnaar Jacob H. van ´t Hoff (1852-1911). Van ´t Hoff is één van de iconen van Rotterdam. Niet voor niets heeft hij reeds in 1915 een prestigieus monument aan de ´s-Gravendijkwal gekregen. Het belang van Dolf Henkes en Jacob H. van ´t Hoff voor Rotterdam wordt bevestigd door de vele sponsoren en ondersteuners bij de redding van de muurschildering in 2005.

De Hogeschool stond niet open voor overleg over behoud. Zowel de Stichting Henkes als onze Werkgroep hebben een poging gedaan om in gesprek te komen met de school en hulp aangeboden. Het is opvallend dat de deuren gesloten bleven. Heel bewust is het voornemen tot sloop uitgevoerd en heeft men de persoonlijkheidsrechten van de kunstenaar genegeerd. Rotterdam is uniek en onvervangbaar erfgoed kwijt.

Het kunstwerk in 2005 bij de onthulling in 2005 met toenmalig burgemeester Ivo Opstelten.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.