Nieuwsbericht

Verdozing van het IJsseldal bij Doesburg

Ingeklemd tussen het wettelijk beschermd stadsgezicht van de Hanzestad Doesburg en het Natura-2000 gebied van de Fraterwaard wil de gemeente Doesburg een bestaand overslagpunt tussen water- en wegtransport laten uitgroeien tot een container-hub van het internationale transportbedrijf Kuehne & Nagel.

Om deze container-overslag de gevraagde ruimte te bieden, is een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld waarin door de industrie mega-hallen tot 22m (+10%) hoogte mogen worden gebouwd. Voor Doesburg en omgeving een stedenbouwkundige ingreep van groot formaat, te groot volgens vele partijen waaronder Heemschut.

De enorme groei die het containertransport doormaakt (in de Europoort registreert men ieder zeven jaar een verdubbeling van de containeraanvoer), werkt door naar het achterland. Met als gevolg dat overal in het landschap mega-hallen ontwikkeld worden. Deze ongebreidelde groei moet in planologische banen worden geleid, zo vinden het College van Rijksadviseurs, de leden van de Tweede Kamer en de provinciale Staten van Gelderland. In de Betuwe en bij het Montferland zijn terreinen aangewezen voor verdere ontwikkeling van containerverwerking.
Toch probeert Doesburg, gesteund door de Provincie, zich aan de planologische regelgeving van die zelfde provincie, te onttrekken.

De beoogde stedenbouwkundige ontwikkeling heeft de laatste jaren de gemoederen in de stad danig bezig gehouden. De Raad heeft onlangs de plannen goedgekeurd, hoewel veel raadsleden aangaven zich als leken te beschouwen in deze problematiek. Zij gaven aan zich te verlaten op de ambtenaren; “zo keurt de slager zijn eigen vlees”.

Uit de groep van meer dan 50 indieners van een zienswijze met honderden sympathisanten die posters voor de ramen hingen, zijn enkele (vermogende) partijen voortgekomen die de gevolgde procedure zodanig slecht vinden dat zij het bestemmingsplan ter vernietiging aan de Raad van State hebben aangeboden. Allereerst is een voorlopige voorziening aangevraagd, deze zaak staat op de rol voor 12 mei 2022.

Heemschut heeft zich gevoegd, met een groep van 21 omwonenden en de Stichting Fraterwaard, bij het beroep dat de advocaat van de Gestichten van Weldadigheid van Doesburg zal voeren. Naast een enkele particulier zullen ook de Stichting Twickel en Natuur en Milieu Gelderland, beroep aantekenen. Allemaal partijen die zich inzetten voor een verantwoord beheer van het landschap van het IJsseldal.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.