Nieuwsbericht

Verval monumentale boerderij Nuenen blijft doorgaan ondanks boete

Nog steeds gaat de monumentale boerderij aan de Gerwenseweg in Nuenen achteruit. Het grootste deel van de boerderij ligt nu open voor weer en wind. De eigenaar laat dit gebeuren, ondanks ingrijpen van de gemeente. Heemschut vraagt de gemeente nu wederom in te grijpen.

Op een van de mooiste plekken van de gemeente Nuenen nabij molen de Roosdonck en tegenover het huis waar Vincent van Gogh zijn aardappeleters schilderde, staat op de Gerwenseweg 3 een verwaarloosd gemeentelijk monument. De boerderij is na het overlijden van de laatste eigenaar overgegaan op de erven. Helaas is noodzakelijk onderhoud achterwege gebleven. Het monument dreigt verloren te gaan.

Het gemeentelijk monument is aan het eind van de 19e eeuw gebouwd en is een typische Brabantse langgevelboerderij met een zadeldak van riet en pannen en wolfseinden. De boerderij heeft belangrijke cultuurhistorische waarden. Zowel het gebouw heeft kwaliteit, als ook de omgeving.  Van het interieur zijn geen gegevens bekend, maar waarschijnlijk bevat de boerderij nog zijn oorspronkelijke gebint- en kapconstructies. De boerderij ligt op een ruim erf met een groot aantal markante groenelementen, waaronder drie oude linden. 

Heemschut Brabant stuurt het college van B&W van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in het najaar van 2018 een brief waarin ze vraagt om in gesprek te gaan met de eigenaren en eventueel handhavend op te treden op basis van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Nuenen ca.  Het gemeentelijk monument mag niet verder vervallen en dient zo snel mogelijk wind en waterdicht gemaakt te worden. De gemeente is het eens met deze redenatie en vroeg de eigenaar maatregelen te nemen. Maar die stoppen het structurele verval van de boerderij niet. 

Heemschut heeft daarom nogmaals aangedrongen op ingrijpen bij de gemeente om het verval te stoppen. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.