Nieuwsbericht

Verzet tegen bouwplannen in Brabantse 'de Rietstok'

Gemonde is een klein dorp, op 15 autominuten van 's-Hertogenbosch en behoort tot de gemeente Sint Michielsgestel. Karakteristiek voor dit rustige dorp is dat het groen doordringt tot diep in de dorpskern. Aan de zuidoostzijde van Gemonde ligt een van de laatste voorbeelden van een Brabants coulissen-landschap, ter plaatste ook bekend als 'de Rietstok'.

. 'Rietstok' is ook de benaming van een onverharde weg, met aan weerszijden populieren, die loopt vanuit de oude dorpskern (midden 19e eeuw) bij de kiosk tot ver buiten de bebouwde kom. Deze weg is volgens de historische geografie een waardevolle geografische historische lijn en nodigt veel dorpsbewoners, maar ook bezoekers van elders, uit tot het maken van een typisch Brabants ommetje. De gemeente Sint Michielsgestel is van plan om medewerking te verlenen aan een bouwplan dat voorziet in de bouw van 28 woningen aan de Rietstok. Daarvoor wordt ook een groot deel van de oude tuin van het pand aan de Dorpstraat 23, dat de status van gemeentelijk monument geniet en uit 1901 stamt, opgeofferd.

Daarmee verdwijnt ook voor een groot deel het typische groene karakter van de dorpskern en zou zelfs een stuk van het waardevolle coulissen-landschap moeten worden opgeofferd. Heemschut zet zich, samen met een groep bezorgde burgers uit Gemonde en andere organisaties in om deze historische vergissing te voorkomen. Een inwoner uit Gemonde omschreef het bouwplan eerder als een 'steenpuist daar waar de natuur het dorp Gemonde kust'. Zie voor meer informatie: www.rietstok.nl

Foto: Hans Slegers

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.