Nieuwsbericht

Verzwaringsplannen stuw bij Junne zetten monumentale waarde onder druk

Heemschut's commissie Overijssel komt in het geweer om de stuw in de Vecht bij Junne te verzwaren zodat er met zware (landbouw)voertuigen van tot 60 ton overeen gereden kan worden. Niet alleen voor het aanzicht van de stuw zelf, maar ook voor de gevolgen voor het naastgelegen rijksmonument.

Als Heemschut Overijssel waren we er blij mee dat alerte bewoners het “meldpuntformulier bedreigd erfgoed” invulden over de stuw bij Junne, gemeente Ommen.

Wat is er aan de hand: De stuw bij Junne, die ca. 100 jaar oud is, moet worden gerenoveerd. Op de stuw (eigenaar Waterschap Vechtstromen) ligt een brug (eigenaar gemeente Ommen). Deze brug is gefundeerd op pijlers van de brug. Vanwege scheurvorming in het metselwerk van de pijlers is in 2017 de maximale verkeersbelasting teruggebracht van 15 tot 3 ton.
In combinatie met de renovatie van de stuw wil de gemeente Ommen de brug ook renoveren en de verkeersbelasting vergroten. Onder druk van de o.a. de landbouw koos Ommen voor het vergroten van de maximale belasting van 15 tot 60 ton. Dit heeft geleid tot een ontkoppeling van de renovatie van de stuw en de aanleg van een nieuwe brug. De nieuwe brug zou dan meteen naast de stuw moeten komen en het aanzicht op de stuw wegnemen.

Met deze keuze wordt het gemeentelijke monument geweld aangedaan. Ook heeft de vergroting van de maximale belasting tot 60 ton verkeer aantrekkende werking voor zowel zwaar landbouwverkeer als vrachtverkeer. Dit is nadelig voor een pal naast de Junnerweg gelegen rijksmonument. Ook de landschappelijke kwaliteiten van het Landgoed Junne en het ten noorden van de Vecht gelegen cultuurlandschap komen onder druk te staan.

Waterschap Vechtstromen heeft aan de gemeente Ommen op 15 december 2020 een watervergunning verleend voor de aanleg van nieuwe brug. Tegen deze vergunning heeft Heemschut een bezwaarschrift ingediend. De verwachting is dat de gemeente Ommen op korte termijn een Omgevingsvergunning voor de brug ter visie zal leggen.

Bewoners uit het gebied -verenigd in de Werkgroep Bewoners Junne – zijn enthousiast over aandacht die Heemschut heeft voor “hun” erfgoed.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.