Nieuwsbericht

Vlissingen en de scheepswerf: wat is er van over?

Scheepswerf De Schelde heeft een beeldbepalende rol gespeeld in de geschiedenis van Vlissingen. Vanaf de oprichting van de werf in 1875 tot de opheffing in 2001 is de werf enorm gegroeid en heeft het grote delen van de binnenstad opgeslokt

Inmiddels in de scheepswerf gesloopt en worden de kale vlaktes langzamerhand weer bebouwd. De resterende gebouwen van de werf zijn, of worden nog herbestemd.

Heemschut kreeg een melding over de dreigende sloop van de dokdeuren en de karakteristieke blauwe brug van de hellingen. Wij hebben een afspraak kunnen maken met de twee projectleiders van het Scheldeterrein en met de wethouder. Daarbij is afgesproken dat er naast de grote monumenten ook kleine beeldbepalende elementen bewaard kunnen blijven, zoals de brug die het Dok bij de hellingen afsloot. De wethouder reageerde positief, in de verdere planuitwerking zal ook dit aspect worden meegenomen. Hij stelde tevens voor om Heemschut in voortrajecten van ruimtelijke ontwikkelingen actief te betrekken. Heemschut Zeeland gaat graag op deze uitnodiging in en onderhoudt inmiddels goede contacten met de Gemeente Vlissingen. Inmiddels is bekend geworden dat de twee delen van de blauwe brug opgesplitst zullen worden en beide delen een nieuwe bestemming krijgen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.