Nieuwsbericht

Volle zaal bij Symposium Toekomst van kerkelijk erfgoed

Vrijdag organiseerde Heemschut Drenthe samen met Stichting Drents Monument en Stichting Oude Drentse Kerken een symposium over de toekomst van het kerkelijk erfgoed. De Waterstaatskerk in Bovensmilde stroomde vol geïnteresseerde, maar ook ongeruste bezoekers. Want de zorgen voor kerkbesturen stapelen zich op: hoge energiekosten, een onderhoudsintensief gebouw, en teruglopend kerkbezoek. Hoe behoud je het kerkelijk erfgoed in deze moeilijke tijden?

De verschillende sprekers boden gelukkig afdoende hoop. Succesvolle voorbeelden van herbestemming, meervoudig gebruik en vruchtbare samenwerking passeerden de revue. Zo liet de Heemschut Werkgroep Religieus Erfgoed zien hoe herbestemde kerkgebouwen nog altijd een centrum van ontmoeting zijn; vertelde Stichting Drents Monument over de kerken in de provincie; en kregen luisteraars ook een inkijkje in het succesvolle voorbeeld van de Synagoge in Zuidlaren waar religieus gebruik op respectvolle wijze wordt gecombineerd met verhuur.

Bovendien werd duidelijk dat teruglopend kerkbezoek geen reden hoeft te zijn tot zorg: ook voor niet-gelovigen is de kerk een belangrijk element van lokale identiteit. Ook ‘gewone burgers’ willen en kunnen zich inzetten voor het behoud van de kerk.

Meer weten over succesvolle voorbeelden van herbestemming? Kijk de Heemschut documentaire-serie op Youtube


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.