Nieuwsbericht

Voorbeeldproject Heemschut: monumentaal duurzaam

Het team Salland van Heemschut Overijssel heeft het initiatief genomen een voorbeeldtraject voor vijf monumenten op te zetten voor het verduurzamen van monumenten door het treffen van energiemaatregelen. De uitkomsten van het project zijn echter niet alleen door eigenaren van monumentale en monumentwaardige woonhuizen binnen Deventer, maar ook daarbuiten te gebruiken.

In mei 2017 heeft Heemschut Overijssel een drietal informatiebijeenkomsten voor eigenaren van rijksmonumenten in Deventer georganiseerd. Dit vanuit de gedachte dat we ons als Heemschutters weliswaar inspannen om panden op de monumentenlijst te krijgen en voor sloop te behoeden, maar dat we ons daarna weinig laten horen. In die bijeenkomsten hebben we informatie gegeven over de subsidiemogelijkheden, belastingaftrek en het toezichtbeleid van de gemeente Deventer. Daarnaast was er tijd voor een uitwisseling van ervaringen. Dit heeft niet alleen eigenaren, maar ook ons als vrijwilligers, veel informatie opgeleverd.

Zo bleek dat het thema energie erg leeft onder monumentenbezitters. Daarover wilden eigenaren graag een extra informatiebijeenkomst hebben. Die vond plaats op 30 november 2017, met inbreng van medewerkers van de afdeling monumentenzorg en de Deventer Energie Coöperatie. Dit leverde een levendige discussie op met als uitkomst dat de kennis hierover nog tekortschiet. Het initiatief voor dit project werd toen gelanceerd.

Vijf eigenaren van rijksmonumenten, waaronder een verhuurder, waren bereid mee te doen aan het voorbeeldproject. Het zou naar onze inschatting een plan opleveren voor het verduurzamen van hun woonhuismonument op het niveau van label B. We konden gebruik maken van de toen nog geldende subsidieregeling voor collectieve energieadviezen van de Provincie Overijssel. Deze subsidie van 4.500 euro gaf ons de mogelijkheid om deskundigheid in te huren op het terrein van energie- en bouwkunde. Met medewerkers van monumentenzorg en Heemschut is daarna het projectteam gevormd.

De uitkomst, het rapport Monumentaal Duurzaam is hieronder te downloaden:

Rapport: Monumentaal Duurzaam


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.