Nieuwsbericht

Voorbescherming aangevraagd door erfgoedorganisaties voor strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk

Niet alleen de omwonenden in Hoogkerk maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de strokartonfabriek De Halm, ook de erfgoed organisaties Het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut zijn niet gerust op een mooie toekomst voor de fabriek.

Onlangs vroeg de eigenaar een sloopvergunning aan bij de provincie. De erfgoedorganisaties hebben om die reden een monumentenstatus met voorbescherming aangevraagd bij de gemeente Groningen, waar Hoogkerk onder valt.

In 1913 werd begonnen met de bouw van de fabriek De Halm. De gunstige ligging voor transport en de aanwezigheid van voldoende zoetwater voor de productie waren doorslaggevend bij de keuze van Hoogkerk als vestigingsplaats. In 1915 werd de productie gestart. Vrijwel gelijktijdig werd ook begonnen met de bouw van huizen voor de arbeiders van de fabriek. De wijk en de fabriek vormen nu nog een fraai ensemble, uniek voor de provincie.

Toch is er nog een sprankje hoop. In het onlangs ingediende ontwerpbestemmingsplan “Gebouwd Erfgoed” heeft de strokartonfabriek De Halm en de Halmbuurt een prominente plaats gekregen in de erfgoedlijst. Hierin wordt De Halm enthousiast omschreven:

”Halmstraat 3, Strokartonfabriek De Halm Hoogkerk, complex Strofabriek De Halm hoofdgebouw met zadeldak en gietijzeren fabrieksvensters, met diverse aangebouwde loodsen, deels met sheddaken hoofdgebouw complex Strokartonfabriek De Halm; oorspronkelijke fabrieksdelen uit circa 1914, vele latere uitbreidingen; uniek ensemble, samen met fabriekswoningen.” 

Met een eindwaardering van 11 van de 12 maximaal te behalen punten wordt het pand als monumentwaardig aangemerkt. Het pand heeft al vele stormen doorstaan; wij zijn als Erfgoedorganisaties niet overtuigd van de vermeende slechte bouwkundige staat. Wij roepen de gemeente dan ook op over te gaan tot aanwijzing van het bijzondere industriële complex als monument.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.