Nieuwsbericht

Voordracht Heemschut genomineerd voor Gouden Terebinth

Op 16 januari 2016 wordt De Gouden Terebinth, de funeraire prijs die
Vereniging De Terebinth dit jaar ingesteld heeft, voor het eerst uitgereikt. Winnaar van deze prijs is de instantie of de persoon die zich volgens de jury in 2014-2015 uitzonderlijk heeft ingezet voor het behoud van ons funerair erfgoed.

De genomineerden zijn op 5 december geselecteerd.
Uit de vijftien aanmeldingen zijn er drie voor de prijs genomineerd, aan de hand van zes criteria (waaronder nadrukkelijk de aandacht voor restauratie/onderhoud en het veiligstellen van het erfgoed voor de toekomst). De drie genomineerden zijn, in willekeurige volgorde:

1.de Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel e.o.,

2.de gemeente Aalten

3.de Stichting Oude Groninger Kerken

Criteria voor nominatie

De drie genomineerden zijn uit vijftien succesverhalen geselecteerd. Een belangrijk criterium voor de prijs is dat een begraafplaats niet alleen gerestaureerd wordt, maar ook een toekomstbestendige inbedding krijgt. Dus moet er, bijvoorbeeld, geïnvesteerd zijn in de betrokkenheid van de buurt en in de relatie met de overheid. Een ander beoordelingscriterium is dat er aan effectieve voorlichting/pr wordt gedaan via een website, rondleidingen, dvd’s of publicaties. 

Een goede herbestemming van de (historische) begraafplaats, bijvoorbeeld heropening als begraafplaats, wandelpark of het aanbod van een programma met muziek- en toneelvoorstellingen etc., is ook een belangrijk criterium. Betaalde inzet van professionals is zeker goed, maar de werkgroep vindt het
cruciaal dat er bij restauratie en beheer ook enthousiaste vrijwilligers betrokken zijn, vooral jongeren.

Deskundige jury

De vereniging De Terebinth legt de projecten van de drie genomineerden nu voor aan een deskundige jury die bestaat uit: Laura Cramwinckel, funerair specialist en verbonden aan Uitvaartmuseum Tot Zover in Amsterdam; Piet Verhoeven, monumentendeskundige en voormalig hoofd Monumentenzorg bij de gemeente Alkmaar; en Willem Zieleman, groendeskundige en hoofd Tuindienst Paleis Het Loo.

Op 16 januari 2016, tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Terebinth in
Utrecht, krijgen de genomineerden de gelegenheid hun project te presenteren en maakt de jury de winnaar van de Gouden Terebinth 2016 bekend.

Vijftien succesverhalen

Tot 20 oktober konden kandidaten voor deze nationale prijs worden aangemeld. Vijftien aanmeldingen waren het resultaat: Vereniging Memori, Helenaveen; Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken/Ter Navolging; Stichting De Oude Begraafplaats te Gouda; Gemeente Aalten; Stichting Oude Groninger Kerken (met Landschapsbeheer Groningen/15 jaar Kerken in het Groen); Begraafplaats Groenesteeg, Leiden; Kees Moerings, Gouda; Joodse Begraafplaats Zeeburg, Muiden; Harrie Boelé, Haarlem; Stichting tot Behoud van de Oude R.K. Begraafplaats Bussum; Stichting tot behoud van de Oude Begraafplaats Naarden; Gemeente Krimpenerwaard; Werkgroep Hôf en Toer, Huizum; Stichting In Paradisum, Nijmegen e.o. en Begraafplaats Bergklooster, Zwolle. 

Vereniging De Terebinth wil met het uitreiken van de Gouden Terebinth personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van de traditionele begraafplaats en ons funerair erfgoed in bredere zin. Graven en andere gedenkmonumenten vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij onze geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven. 

Meer informatie over de nieuwe onderscheiding, zie www.terebinth.nl.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.