Nieuwsbericht

Voormalig hotel Rodenbach Enschede op weg naar monumentenstatus

Het voormalige hotel Rodenbach in Enschede heeft voldoende waarde om een monument te worden. Het college van B en W heeft een conceptbesluit genomen om het pand aan te wijzen als monument. Het is nu aan de politiek om de aanwijzing positief te beoordelen, maar de kans is groot dat het karakteristieke pand wordt beschermd. Een groot succes, het hotel werd met sloop bedreigd waarop erfgoedbeschermers in actie kwamen.

 

Het Hotel Rodenbach, dat daarvóór Hotel Modern heette, is een van de oudste gebouwen in de binnenstad. Het moet in de periode 1866 - 1874 zijn gebouwd. Rodenbach werd eind vorig jaar gekocht door de Syrisch-orthodoxe St.-Jacob van Sarughkerk. Die gaf toen aan nog geen vastomlijnde plannen te hebben met het gebouw. Er werd ook gesproken over volledige sloop. 

Daarom vroegen Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Het Cuypersgenootschap en Heemschut de monumentenstatus aan.

De gemeente Enschede heeft die aanvraag in behandeling genomen en lopende het onderzoek werd het pand beschermd tegen sloop via zogeheten voorbescherming. Uit het onderzoek is nu gebleken dat het pand voldoende waarden bezit om te worden aangewezen als monument. Het college van B en W hebben daarop een conceptbesluit genomen om het pand op de monumentenlijst toe te voegen. Daarop is verweer van de eigenaar gekomen. Het is nu aan de raadscommissie om een oordeel te vellen over de toekomst van het pand. Er is goede hoop dat dit positief uitvalt. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.