Nieuwsbericht

Voormalig postkantoor Oosterbeek tot monument aangewezen

Het voormalig postkantoor van Oosterbeek aan het Plein 1946 is door de gemeente Renkum aangewezen tot gemeentelijk monument. Dit nadat er plannen tot sloop werden gemaakt door de eigenaar. Onder meer Heemschut drong bij de gemeente aan tot de monumentenstatus voor dit unieke gebouw uit de Wederopbouwperiode.

De eigenaar van het voormalige postkantoor op Plein 1946 in Oosterbeek heeft plannen om het gebouw te slopen en in plaats daarvan een nieuw gebouw te realiseren.

Onder Rijksbouwmeester Friedhoff (1946-1957) hadden architecten een relatief grote vrijheid voor wat betreft de architectonische vormgeving van de rijksgebouwen. Dit leverde een grote diversiteit in de stijl - en architectuurkeuze van het ontwerp van de postkantoren. Het postkantoor in Oosterbeek is een goed voorbeeld van het voor de jaren vijftig kenmerkende shake-hands architectuur.

In 1954 kregen de bekende architecten, W. Gerretsen en C.J. Cramer, van de PTT de opdracht tot het bouwen van een nieuw PTT gebouw in Oosterbeek. Dit gebouw moest het in 1945 door oorlogshandelingen vernielde gebouw vervangen. Het duo, dat een architectenbureau had in Arnhem, had op dat moment al een groot postkantoor in Zutphen gerealiseerd (1953-1954).

Het PTT gebouw is op 9 augustus 1958 in gebruik genomen

Na 2010 is het postkantoor uitgebreid en verbouwd tot winkelruimten met kantoorruimten in de voormalige directeurswoning.

De afgelopen jaren werden er sloopplannen gemaakt voor het gebouw. Het zou moeten plaatsmaken voor nieuwbouw.

Historische verenigingen en Heemschut trokken aan de bel. Eind juli stuurde Heemschut nog een brief aan het college over de zaak. Heemschut is zeer verheugd met de monumentenstatus.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.