Nieuwsbericht

Waardestelling naar wandreliëf Peter Struycken in Leiden door kunsthistorica Yteke Spoelstra afgerond

Kunstwerk dat Vereniging Oud-Leiden en Heemschut proberen te redden blijkt zeer waardevol.

Het wandreliëf van kunstenaar Peter Struycken in de entree van de voormalige MTS aan de Leidse Dieperpoellaan blijkt één van de duurste kunstwerken te zijn die het Rijk ooit voor Leiden heeft aangeschaft. Struycken zelf kan zich het bedrag niet meer voor de geest halen, maar uit een nieuw onderzoek van kunsthistorica Yteke Spoelstra blijkt dat het ministerie van Onderwijs er in 1966 minimaal 36.000 en maximaal 60.000 gulden voor heeft betaald.

Spoelstra maakte voor de gemeente Leiden een ’waardestelling’ van het kunstwerk, dat gevaar loopt omdat de voormalige MTS, waarin tijdelijk het Driestar College is gevestigd, wordt gesloopt. Hieruit blijkt dat het onopvallende wandreliëf in alle opzichten ’tot de top van de monumentale kunstwerken’ behoort die in Nederland tussen 1955 en 1970 zijn gemaakt.

Het kunstwerk bij de ingang van de MTS blijkt oorspronkelijk tweedelig te zijn geweest. In de aula hing een pendant. Beide bestonden uit bruine, rode en oranje stalen U-profielen die in schuine richtingen op een donkerblauwe of zwarte muur waren gemonteerd. Van het reliëf in de aula zijn de U-balken ’gedemonteerd en mogelijk zelfs vernietigd’. Het reliëf in de aula is wit overgeschilderd, wat Spoelstra tot de verzuchting brengt dat het kunstwerk in slechte staat is.

Artikel Leidsch Dagblad, 10 maart 2016

Heemschut Dossier Wandreliëf Struycken

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.