Nieuwsbericht

Wandmozaïek JT Halbertsma in Veenendaal voorlopig gered

Oud-Veenendaal, Stadslab Veenendaal en Heemschut Utrecht betrokken bij restauratie en poging tot herplaatsing van het wandmozaïek.

Sloopdreiging

Bij de transformatie van de de voormalige Talmaschool (CSV) tot woongebouw ‘De Reünie’, kon het waardevolle wandmozaïek van kunstenaar J. T. Halbertsma niet worden ingepast. Onder de dreiging van verlies door sloop ontwikkelde de Historische Vereniging Oud Veenendaal initiatieven waarbij door Heemschut en Utrecht en Stadslab Veenendaal werd aangesloten. Gezamenlijk is bereikt dat het kunstwerk door de projectontwikkelaar beschikbaar werd gesteld om elders in Veenendaal te worden herplaatst.

 

Kunstwerk

Halbertsma bracht in 1964 in opdracht van het schoolbestuur het ontstaan en de ontwikkeling van Veenendaal tot uitdrukking, door middel van een wandmozaïek uit verschillende soorten natuursteen . De aanwezige veengronden, de later volgende turfafgraving en ook de latere industriële ontwikkeling van Veenendaal zijn uitgebeeld. Het ontstaan van het dorp en de overstroming van de regio door een falende waterkering ontbreken niet. Op het 16 meter lange kunstwerk zijn ook afbeeldingen zichtbaar van de kerk op de markt en van de ambachten en nijverheid in Veenendaal

 

Nieuwe Locatie

Inmiddels is het kunstwerk volledig gedocumenteerd en aansluitend gedemonteerd. De 1083 (!) onderdelen zijn zorgvuldig opgeslagen, met als doel heropbouw en plaatsing. De directie van de school CSV - ‘Het Perron’ en de gemeente Veenendaal hebben medewerking toegezegd voor het vinden van een nieuwe plek, vanwege de sterke relatie van het kunstwerk met het beroepsonderwijs in Veenendaal. Op die manier zal het imposante en voor veel plaatsgenoten betekenisvolle mozaiek aan de Veenendaalse gemeenschap worden teruggegeven.

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.