Nieuwsbericht

We zijn verbaasd en bezorgd over verkoopplannen KVL Oisterwijk

We zijn verbaasd en bezorgd over de voorgenomen verkoop van vier gebouwen van de voormalige leerfabriek Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk aan ontwikkelaar en investeerder Polimeks. De nieuwe eigenaar wil een derde deel van het U-vormige complex slopen.

“De KVL werd in 2013 aangekocht door provincie Noord-Brabant. Daarmee zette de provincie een belangrijke eerste stap in het behoud van dit unieke complex”, aldus Karel Loeff, directeur van Heemschut. Dat het complex vervolgens weer wordt doorverkocht is geen enkel probleem. “Wij gingen echter bij de verkoop uit van herbestemming en namen aan dat dit ook als eis was meegegeven in de tender die in 2017 werd uitgeschreven. Kennelijk is dat niet het geval en nu dreigt een deel van de KVL gesloopt te worden. Daar zijn wij zeer verbaasd over”, aldus Loeff.

Het KVL-complex was ooit een van de grootste leerfabrieken van Europa. Bij de verkoop aan Polimeks gaat het om het hoofdgebouw, het U-gebouw, het Ketelhuis en de brandweergarage. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van ruim 14 miljoen euro.

Heemschut roept de provincie Noord-Brabant op om alles op alles te zetten de sloop van een deel van de gebouwen te verkopen, desnoods door het toch aan een andere partij te gunnen die de erfgoedbelangen beter waarborgt.  


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.