Nieuwsbericht

Werkgroep Monumentale Kunst spant zich in voor behoud van kunstwerk van Nicolaas Wijnberg te Utrecht

In overleg met onder andere de erven van de kunstenaar spant de Werkgroep zich in voor het behoud van een gevelmozaïek van Nicolaas Wijnberg (1918-2006). Dit kunstwerk- met de titel Van de wieg tot het graf - is in 1968-1969 voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) gemaakt. In 1969 betrok deze organisatie een nieuw pand aan de Lomanlaan te Utrecht.

Aanvankelijk zat het kunstwerk tegen de buitengevel. Later geraakt het bij een uitbreiding van het complex ingebouwd in een foyer. Een kleine vijftien jaar geleden werd het kantoor omgebouwd tot verzorgingshuis. Daarbij liep het werk ernstige schade op. Over enige tijd zal het bestaande pand gesloopt worden voor nieuwbouw. De eigenaar en de architect willen aan herplaatsing meewerken. Samen met de eigenaar, de gemeente en andere partijen wordt er door de Werkgroep gewerkt aan een plan voor behoud en herplaatsing in de nieuwbouw.

Nicolaas Wijnberg werd opgeleid aan de Grafische School en de Rijksakademie te Amsterdam. Als kunstenaar ontwikkelt hij een heel eigen figuratieve stijl en zet hij zich duidelijk af tegen de abstracte kunst van de naoorlogse periode. In de wederopbouwperiode ontwerpt Wijnberg vele affiches en wordt hij een veelgevraagd monumentaal kunstenaar. Zijn monumentale werk is in heel Nederland te vinden en van zeer hoge kwaliteit.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.