Nieuwsbericht

Werkgroep roept de gemeente Tilburg op om kunst Stadskantoor 1 te behouden.

De Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut vreest voor de toekomst van drie beeldbepalende kunstwerken in het Stadskantoor 1 te Tilburg. Het college van de gemeente Tilburg wil van enkele mozaïeken af die tot op heden nabij de trappenhuizen in het kantoorgedeelte aanwezig zijn. Omdat de werken op een drager van astbest zitten wenst de gemeente de werken niet te herplaatsen na de inmiddels in gang gezette renovatie van het Stadskantoor.

 

 

Het Stadskantoor 1 stamt uit 1971 en is gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau Kraaijvanger uit Rotterdam.  Tijdens de bouw werd er een start gemaakt met de aankleding van het interieur d.m.v. enkele beeldbepalende kunstwerken. Zo ontstond een onlosmakelijk geheel van kunst en architectuur.

Al enkele jaren wordt er gesproken over de vernieuwing van het Stadskantoor. Bij deze aanpassingen blijft het karakter van het gebouw voor een belangrijk deel behouden. Ook de kunst blijft na veel discussie voor het Stadskantoor behouden. Echter enkele mozaïeken van Gé Verhulst en Gerard van Iersel dreigen te verdwijnen vanwege zorgen die er zijn over de asbestdrager van deze werken.  Asbest is een materiaal dat vroeger vaker door kunstenaars werd gebruikt vanwege zijn duurzaamheid. Verschillende musea en overheidsgebouwen in Nederland zijn in het bezit van kunstwerken op een asbestdrager.

Restaurator Arno van Sabben heeft in overleg met diverse asbestdeskundigen een plan ontwikkeld waarbij de Tilburgse kunstwerken inclusief de asbestdrager veilig herplaatst kunnen worden. Verwijdering van het glasmozaïek  van de asbestdrager is lastig. Het kan wel, maar het is aanzienlijk  kostbaarder. Het voorstel van de architect van het Stadskantoor is om de mozaïeken te plaatsen nabij een belangrijk trappenhuis op de begane grond.  Gegarandeerd wordt dat de geïmpregneerde asbest na herplaatsing voor ten minste 100 jaar veilig is. Er is geen enkel risico en het voorstel is dan ook door veel betrokkenen positief ontvangen. Toch stuit de herplaatsing op weerstand vanuit het College van Burgemeester en Wethouders. Het beleid van de gemeente is om een volledig asbestvrije werkomgeving aan te kunnen bieden. Hoewel de herplaatsing 100 procent veilig is, durft men het niet aan. Specialisten hebben zich over de kwestie van de kunst in het Tilburgse stadskantoor gebogen en kwamen tot de conclusie dat het hier een belangrijke en mooie collectie werken betreft en dat alles 100 procent veilig in het nieuwe gebouw kan worden herplaatst. 

Voor Heemschut is het standpunt van de gemeente onbegrijpelijk. De gemeente Tilburg heeft in onze ogen de taak haar eigen erfgoed te behouden. Heemschut vreest een langdurige opslag en/of vernietiging van de werken. Heemschut hoopt dat de gemeente zal inzien dat het zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor een door deskundigen absoluut gegarandeerde veilige en duurzame herplaatsing van dit belangrijke naoorlogse erfgoed.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.