Nieuwsbericht

Werkplek 'Bankier van het verzet' ernstig verwaarloosd

Heemschut trekt aan de bel over de slechte toestand van het pand op de hoek van de IJsselkade/Marspoortstraat in Zutphen. Het beeldbepalende gebouw wordt slecht onderhouden en dat is doodzonde, zeker omdat het gebouw een rol heeft vervuld in het leven van Walraven van Hall: de ‘bankier van het verzet’, waar recent een film over verscheen.  

Van Hall heeft een aantal jaren als bankier in het Zutphense pand gewerkt en daarom al zou het monument gekoesterd moeten worden. Heemschut Gelderland heeft de gemeente Zutphen aangeschreven en vraagt om handhavend optreden tegen de eigenaar. Omdat het een rijksmonument is, moet de eigenaar zorgen voor goed onderhoud.

Walraven van Hall werkte tot aan de oorlog in het gebouw. Heemschut hoopt dat de gemeente optreedt tegen het verval en dat verdere verloedering voorkomen kan worden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.