Nieuwsbericht

Willem Baarsen prijs 2018 voor Stichting Urker Botter

Voor het behoud van de UK 114 krijgt de Stichting Urker Botter de Willem Baarsen prijs 2018 uitgereikt door Heemschut Flevoland. De UK 114 heeft als schip verschillende gedaanten gehad. De laatste 33 jaar is het in bezit geweest van Nederlands bekendste tekstschrijver, Lennaert Nijgh.

Het echtpaar Nijgh (Lennaert en Astrid) kocht de visserskotter in 1969 van de gebroeders Woord op Urk. Na het overlijden van Lennaert in 2002 heeft Astrid Nijgh het schip van haar voormalige mechtgenoot in overleg met de familie Nijgh voor één euro verkocht aan de Stichting Urker Botter.

De stichting verzorgt sindsdien het onderhoud en het beheer van dit bijzondere varend erfgoed. Het is de reden voor Heemschut Flevoland, een onderdeel van de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut, de Willem Baarsen prijs 2018 toe te kennen. Het is de eerste keer dat de Willem Baarsen prijs wordt toegekend.

Willem Baarsen prijs 2018
De uit Urk afkomstige Willem Baarsen was bestuurslid van Heemschut Flevoland en heeft bij zijn overlijden een legaat nagelaten. Het legaat wordt gebruikt om een prijs toe te kennen voor bijzondere Flevolandse projecten. De prijs wordt in beginsel elke twee jaar toegekend. Dit gebeurt aan lokale en regionale nonprofitorganisaties en andere georganiseerde burgerinitiatieven, gericht op het behoud van archeologisch, gebouwd, onroerend en immaterieel erfgoed in Flevoland, alsmede publicaties hierover. De prijs wordt niet toegekend aan personen. De prijs bestaat uit een oorkonde en een eventueel geldbedrag. Heemschut Flevoland beslist over toekenning. Voordrachten om in aanmerking te komen voor de prijs kunnen worden aangemeld bij heemschutflevoland@gmail.com


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.