Nieuwsbericht

Witte drukkerijgebouw Oostvest blijft behouden

Inspanning van Erfgoedvereniging Heemschut is beloond: het waardevolle en beeldbepalende witte drukkerijgebouw is gered van de sloop.

De gemeente gaat het complex/terrein Fietsznfabriek verkopen voor de ontwikkeling van woningbouw. Daarbij is het rijksmonumentale hoofdgebouw aan de Houtmarkt 7 inmiddels apart verkocht en zijn alle andere gebouwen in 2020 gesloopt, behalve het witte voormalige drukkerijgebouw aan de Oostvest 54-56 uit 1928. Aanvankelijk wilde het college van B&W alleen de voorgevel behouden en de rest van het drukkerijgebouw ook slopen. Heemschut heeft zich vanaf 2019 tegen deze sloop verzet omdat niet alleen de voorgevel, maar het gehele drukkerijgebouw behoudenswaardig is vanuit de erfgoedgedachte. Dit wordt bevestigd door het rapport ‘Bouwhistorische verkenning met waardenstelling’ van extern deskundigenbureau MAB, dat in 2018 in opdracht van de gemeente is opgemaakt. Het aanhoudend verzet van Heemschut is dus succesvol geweest; het college van B&W heeft haar aanvankelijke voornemen van sloop ingetrokken en heeft de gemeenteraad voorgesteld het gehele drukkerijgebouw te behouden en te herontwikkelen tot sociale woningbouw. De raad heeft in haar vergadering van 23 september met dat voorstel tot behoud ingestemd.

Rapport ‘Bouwhistorische verkenning met waardenstelling’
Opgesteld in 2018 door extern deskundigenbureau MAB, in opdracht van de gemeente Haarlem. Uit dit rapport blijkt dat niet alleen de voorgevel erfgoedwaarden heeft, maar dat aan de hoofdvorm en opzet van het gehele gebouw – en dus ook aan alle gevels – een (bouwhistorische en architectuurhistorische) hoge waarde wordt toegekend. Daarnaast heeft het gebouw een hoge cultuurhistorische waarde als overblijfsel van het voormalige brouwerijterrein van Het Scheepje, die van 1610 tot 1913 actief was en kan worden gezien als de belangrijkste brouwerij van Haarlem. Dergelijke hoge waarderingen betekenen een ‘hoge monumentwaarde’, ‘onverkort respecteren’ en ‘herstel en behoud’ (richtlijnen Stichting Bouwhistorie Nederland).

Geschiedenis
Het betreft het terrein waar oorspronkelijk vanaf 1610 tot 1913 was gevestigd de ooit beroemde bierbrouwerij Het Scheepje. De gebouwen van de bierbrouwerij zijn begin vorige eeuw grotendeels gesloopt. Het karakteristieke witte gebouw aan de Oostvest is in 1928 gebouwd als kaaspakhuis van Kaashandel Maatschappij Gouda, vanaf 1954 in gebruik genomen als drukkerijgebouw van de firma Vernout & Van Sluyters. Dit kaaspakhuis/drukkerijgebouw is gebouwd op de funderingen van brouwerijgebouwen die hier vanaf de 17e eeuw stonden. Omstreeks de eeuwwisseling werd de gemeente Haarlem eigenaar van het complex, waarin sindsdien horecagelegenheid De Fietsznfabriek, poppodium Patronaat tijdelijk, de Pletterij en de Voedselbank in waren gehuisvest. De architect van het witte voormalige drukkerijgebouw is J.PH. Peper, die in Haarlem onder meer ook de villa Cranenburgh heeft gebouwd in de Haarlemmerhout aan de zijde van de Wagenweg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Koppen van de Commissie Noord-Holland (gebied stad Haarlem) van Heemschut op peterkoppen@xs4all.nl of 06-29010389.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.