Nieuwsbericht

Zorgen om bouwplan Op ‘t Loev in Woudrichem

Heemschut volgt moet bezorgdheid de ontwikkeling van het nieuwbouwplan Op 't Loev in Woudrichem. Deze week ging de gemeenteraad akkoord met het omstreden bouwplan. Er komen honderd woningen en bedrijfspanden aan de Hoge Maasdijk, vlak bij de historische vesting.

Nu is er in dit gebied industrie (loodsen Fort Woningbouw). Het gebied valt net wel of net niet in beschermd stadsgezicht. Het gaat om circa 5 ha. Woudrichem is een uitzondering van andere gemeenten omdat zij niet het ‘pact’ hebben getekend voor de zuidelijke noordhollandse waterlinie. In Werkendam heeft ook zoiets gespeeld, een paar jaar geleden, maar daar zijn de plannen niet doorgegaan vanwege heisa die ontstond.

Het gebied is cultuurhistorisch waardevol en is Unesco erfgoed, zie ook Heritage Impact Assessment. Woudrichem en Brabant Natura 2000. Woudrichem schuurt tegen andere gemeenten zoals Zuid-Holland en Gelderland.

Heemschut maakt zich zorgen over de impact op de cultuurhistorische waarden die dit plan heeft. Ook is er onder de bewoners protest: van de zomer werden 300 handtekeningen opgehaald tegen het plan. 

Meer informatie en beeld op de website van het project: optloev.nl


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.