Nieuwsbericht

Zorgen om Daniël Goedkoopschool in Amsterdam West

Heemschut maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van Sara Burgerhartstraat 1-3 in Amsterdam. In 2019 is dit voormalige schoolgebouw op verzoek Heemschut Amsterdam aangewezen tot gemeentelijk monument. Het pand staat inmiddels al een aantal jaar leeg en noodzakelijk onderhoud blijft uit. Wij vrezen voor het voortbestaan van het monument en hebben stadsdeel West verzocht om actie te ondernemen.

Het gebouw is neergezet als Openbare school voor Uitgebreid Lager Onderwijs, de Daniël Goedkoopschool. De school is gebouwd door de afdeling Publieke Werken naar ontwerp van Manon Peyrot. Als uitstekend en vrij gaaf behouden voorbeeld van naoorlogse scholenbouw heeft het gebouw een grote architectuur- en cultuurhistorische waarde.

Navraag bij de gemeente leert dat de toekomst van het gebouw op dit moment onduidelijk is. Omdat het gebouw geen goede tijdelijke invulling heeft en de eigenaar niks aan het onderhoud doet is de situatie zorgelijk. Zo zijn bijvoorbeeld de oorspronkelijke kozijnen in zeer slechte conditie. Over de toestand van het interieur hebben wij geen informatie, maar de situatie zal binnen vermoedelijk niet veel beter zijn.

Wij hebben het stadsdeel verzocht om de bouwkundige toestand van het gebouw in beeld te brengen, zo nodig handhavend op te treden en een tijdelijk of permanent hergebruik te stimuleren. Gezien de uitstraling en opzet van het pand moet een herbestemming tot wonen, bedrijfsruimte of broedplaats mogelijk zijn. Ook voor de omringende buurt is het van groot belang dat het gebouw opgeknapt wordt en weer een invulling krijgt, al is het maar tijdelijk.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.