Nieuwsbericht

Zorgen om verval 19de eeuwse villa in Druten

In 1985 werd aan de gemeentelijke monumentlijst een 19de-eeuwse villa aan Kattenburg 24-26 toegevoegd, die in gebruik was bij een garagebedrijf. Heemschut Gelderland heeft na de jarenlange verwaarlozing in 2008 al aandacht gevraagd bij gemeente en de monumentencommissie voor de instandhouding van de villa.

De gemeente was van mening dat het bedrijf zou moeten worden verplaatst, maar er gebeurde verder niets. Ruim tien jaar later is de toestand nog onveranderd. Opnieuw vraagt Heemschut Gelderland daarom aandacht voor het pand in een omgeving met veel andere monumentale panden, dat eigenlijk als geheel de status van beschermd dorpsgezicht zou verdienen.

De villa werd gebouwd voor de weduwe C. Nolet-Dericks en haar zoon Anthony. Die begon er een wijnhandel. Uiteindelijk kwam de villa in bezit van de familie Van Woezik. De derde generatie runt er nog steeds een garagebedrijf. Heemschut pleit voor verplaatsing van het garagebedrijf, zodat de villa vrijkomt om op te knappen en een nieuwe functie te geven. In elk geval dringt de commissie aan op groot onderhoud door de eigenaren opdat onherstelbare schade voorkomen wordt. De gemeente laat weten dat ze onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om te handhaven. Daarvoor vraagt de gemeente tijd tot begin 2020. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.