Nieuwsbericht

Zorgen over gevolgen komst megadatacentrum Zeewolde

Heemschut's commissie Flevoland is bezorgd over de mogelijke komst van een groot datacentrum bij Zeewolde. Hiervoor wordt 166 hectare nieuw bedrijventerrein aangelegd op een perceel aan de Gooiseweg, direct naast de geplande uitbreiding van Trekkersveld. Het moet het grootste datacentrum van Nederland worden.

Heemschut heeft 17 kritische vragen gesteld aan de gemeente Zeewolde over de voorgenomen plannen. Zo vraagt Heemschut zich onder meer af waarom het datacentrum op deze plek moet komen, terwijl juist landelijk vorig jaar is afgesproken dat nieuwe datacentra in de Wieringermeer en Eemshaven worden aangelegd. 

De erfgoedbeschermers zijn bezorgd over de effecten van deze enorme verdozing in het Flevolandse landschap. "Op welke wijze houdt het plan rekening met de aanwezigheid van de cultuurhistorisch waardevolle Knardijk? De Knardijk is één van de oudste cultuurhistorisch waardevolle dijken van de Flevopolder?" zo luidt een van de vragen. 

Het megadatacentrum krijgt vijf grote hallen met servers, met daarnaast bijbehorende faciliteiten, zoals kantoren voor het personeel. De gemeente wil in 2021 beginnen met de voorbereidende werkzaamheden en de bouw zal naar verwachting in 2028 af zijn.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.