Nieuwsbericht

Zorgen over impact nieuwe landelijke regeling duurzame energieopwekking

Heemschut, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Federatie Instandhouding Monumenten en Landelijke Federatie het Behouden Huis hebben vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de mogelijke ingrijpende consequenties die de nieuwe landelijke regeling duurzame energieopwekking kan hebben op monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten.

In het kort komt het er op neer dat de Kamer zich deze week buigt over een nieuwe regeling die een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie verplicht stelt bij ingrijpende renovatie. Omdat de regeling ook rekent met een vastgestelde terugverdientijd is het volgens de erfgoedbeschermers te verwachten dat dit zal leiden tot de plaatsing van veel goedkope zonnepanelen.

Ook kent de regeling geen uitzonderingen voor beschermde dorps- en stadsgezichten en monumenten waardoor iedereen gelijk wordt behandeld. In de brief waarschuwen de partijen voor de gevolgen die deze maatregelen zullen hebben: er zullen bij grote renovaties zonnepanelen op de daken verschijnen omdat ze nu eenmaal verplicht zijn, en dat kan enorme afbreuk hebben voor het pand of de omgeving.

De partijen vragen dan ook om te kijken naar de mogelijkheden voor uitzonderingen voor kwetsbare gebouwen en objecten. 

Lees de brief hier.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.