Nieuwsbericht

Zorgen over sluiting Geelvinck Muziek Museum

Het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen dreigt dakloos te worden. Al ruim twee jaar heeft het museum een pand van de gemeente in bruikleen. De huurprijs die de gemeente daar per 1 juli voor vraagt, kan het museum niet betalen. Er is nu uitstel tot het najaar.

Het Geelvinck Muziek Museum is een museum in Zutphen. Het toont onder meer een deel van de Sweelinck Collectie, de omvangrijkste collectie historische piano's van Nederland. Daarnaast zijn er nog tal van andere stukken. Een speciaal deel van de tentoonstelling is gewijd aan Ludwig van Beethoven, waarbij er ingegaan wordt op de theorie dat hij in Zutphen zou kunnen zijn geboren. Het werd op 30 juni 2017 geopend in het uit de late middeleeuwen stammende Huis de Wildeman aan de Zaadmarkt, met een klassieke gevel uit de late 18e eeuw. Van 1975 tot en met 2015 was er het Museum Henriette Polak gevestigd. De gemeente heeft dit patriciërshuis twee jaar aan het museum in bruikleen gegeven, met de intentie om dan te verlengen.

De gemeente Zutphen wil het rijksmonument verkopen en heeft het Wijnhuisfonds gevraagd of zij interesse heeft. Het Wijnhuisfonds verwerft en restaureert verwaarloosde monumentale panden in Zutphen, om zo het historische karakter van de Hanzestad te behouden. Eind augustus komt het fonds met een reactie.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.