Blauwpoort, Vianen

Provinciale commissie Utrecht

De Blauwpoort, gelegen aan de Brederodestraat in Vianen, behoorde tot het middeleeuwse kasteel Batestein. Het kasteel, aangelegd in de 14e eeuw, is bereikbaar via een brug over een gracht. Op terrein Blauwpoort bevonden zich de tuin en de paardenstallen. De bloemen- en groenetuin van Kooyman dateert van 1372.

Februari 2014 wordt bekend dat de gemeente woningbouw wil toestaan op locatie ‘De Blauwpoort’. Maart 2014 zegt het college van B&W medewerking toe aan de PKN kerk in Vianen om circa 7 hofjeswoningen te realiseren op het perceel. Zij doet hiertoe een voorstel bij de gemeenteraad voor de planologische wijziging en het opstarten van de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan.

December 2014 bepleit Heemschut Utrecht in samenwerking met de historische vereniging bij het college van B&W het behoud van het voormalige kasteelterrein. De realisatie van woningen in een van oorsprong groene gebied, zorgt voor verstening en een verarming van de middeleeuwse stadsstructuur van Vianen. Vanuit het oogpunt van beschermd stadsgezicht is dit niet acceptabel.

de historische vereniging Het Land van Brederode: (link ontbreekt)

Brochure nieuw bouwplan, 1 december 2014

artikel in Het Kontakt van 19 februari 2014

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.