Hotel Britannia, Vlissingen

Provinciale commissie Zeeland

Het paviljoen en hotel Britannia is in 1954 gebouwd door Joost Boks en voorzien van een unieke reeks van 84 m. mozaïeken door Louis van Roode. In 1960 is de hoteltoren door Bram Middelhoek gebouwd en eveneens voorzien van een mozaïekband, waardoor een geïntegreerd ensemble ontstond. Vanaf 2000 heeft het hotel leeg gestaan en in 2004 is een sloopvergunning verkregen. Daarbij is gesuggereerd dat de nieuwbouw in de vorm van renovatie zou plaats vinden. Na enige wijzigingen in de bouwplannen is echter een vergunning voor volledige nieuwbouw verkregen. Heemschut zet zich in voor het behoud van het hotel en paviljoen met de unieke mozaïeken.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92 of 06-41392195
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.