Schoorsteen wasserij Juliana, Oosterhout

Provinciale commissie Noord-Brabant

De gemeente Oosterhout heeft besloten om de schoorsteen van wasserij Juliana niet te restaureren. De schoorsteen verkeert volgens de gemeente in een te slechte bouwkundige staat en kan gevaren gaan opleveren voor de omgeving. Daarop heeft het college besloten de procedure tot sloop in gang te zetten, inclusief een advies van de Monumentencommissie. Mochten hiervoor extra middelen nodig zijn, dan is het college van mening dat hierover een voorstel aan de raad moet worden voorgelegd. Vooruitlopend op het slopen van de schoorsteen moeten eventueel noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de veiligheid te waarborgen.

Heemschut betwijfelt de slechte staat van de schoorsteen en wijst de gemeente op haar verantwoordelijkheid om erfgoed te behouden.

Heemschut stuurt brief naar gemeente en vraagt om behoud, 19 december 2014

 

Heemschut werkt samen met Stichting BOEI.

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92 of 06-41392195
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.