Projectcluster De Pijp, Amsterdam

Commissie Amsterdam

Woningcorporatie Ymere renoveert op dit moment 12 panden in de Govert Flinckstraat, Gerard Doustraat, Eerste Jan Steenstraat en Eerste Jan van der Heijdenstraat. Heemschut maakt zich hierbij zorgen over de aanpak van de gevels. Gevelreiniging en voegherstel worden tegenwoordig standaard uitgevoerd zonder dat hiervoor een dringende noodzaak aanwezig is, waarbij meestal veel schade wordt aangericht en het gevelbeeld ingrijpend van aanzien wijzigt. Heemschut maakt zich sterk voor een zorgvuldige omgang met de historische bebouwing en adviseert een uiterst terughoudende aanpak.

Govert Flinckstraat, Gerard Doustraat, Eerste Jan Steenstraat en Eerste Jan van der Heijdenstraat, Amsterdam

Amsterdam DePijp Gevelreiniging

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92 of 06-41392195
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.