Pionierbarak, Dronten

Provinciale commissie Flevoland

In 1959 werd kamp Dronten opgeleverd, vlak na de drooglegging van Oostelijk Flevoland in 1957. Het kamp vormde de eerste bewoningskern van het huidige Dronten. Van dit kamp is nog één woonbarak overgebleven, tegenwoordig de 'pioniersbarak' genoemd. De barak is het oudste nog aanwezige gebouw van het dorp Dronten. Als zodanig staat het symbool voor de eerste pioniers die Oostelijk Flevoland hebben ontgonnen en in cultuur gebracht.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92 of 06-41392195
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.