Hellingbaanflats, Leeuwarden

Provinciale commissie Friesland

Hellingbaanflats, Leeuwarden

Woningcorporatie Elkien te Leeuwarden is van plan om een reeks bijzondere flats uit de wederopbouwperiode te slopen. Het gaat om de zogenaamde Hellingbaanflats (gebouwd in 1957-1959; architect J.C Teeuw) in de Leeuwarder wijk Schieringen. De flatgebouwen (9 stuks met in totaal 234 woningen) zijn van architectuurhistorisch belang als goede voorbeelden van een ontwikkeling in de naoorlogse sociale woningbouwkunst en vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. Vanwege de aanwezigheid van de zogenaamde hellingbanen (liften zijn in die tijd te kostbaar) is er tevens sprake van typologische bijzonderheid. De flats verkeren echter in een slechte bouwkundige en Woontechnische staat en Elkien heeft dan ook gekozen voor nieuwbouw in plaats van restauratie van de bestaande flats.

13 maart 2013 plaatst de Leeuwarder Courant een krantenartikel waarin wordt vermeld dat woningbouwvereniging Elkien en de gemeente Leeuwarden voornemens zijn om de Hellingbaanflats in de Leeuwarder wijk Schieringen te slopen. Heemschut Fryslân reageert via twitter, dit wordt opgepikt door de Leeuwarder Courant, die op 19 maart een tweede artikel publiceert.

Mei 2013 stuurt Bond Heemschut een brief naar woningbouwvereniging Elkien. De flats behoren volgens Heemschut tot het erfgoed uit de Wederopbouwperiode, o.a. onderbouwd met een concept waardestelling van de gemeente Leeuwarden, geschreven naar aanleiding van de aanwijzing van jonge monumenten uit de wederopbouwperiode. Heemschut vraagt de woningbouwvereniging om tenminste één etageflat te behouden en te restaureren.

Maart 2014 informeren Woningbouwvereniging Elkien en de gemeente Leeuwarden de bewoners schriftelijke over hun besluit de Hellingbaanflats te slopen. 11 Juni 2014 wijst Heemschut de gemeenteraad Leeuwarden in een brief op de cultuurhistorische waarde van de Hellingbaanflats.

Op dit moment zijn de gemeente, Elkien en Bond Heemschut naar aanleiding van vervolgbrieven aan Elkien en de gemeente (in een laatste fase) van overleg om te bezien of tenslotte toch één van de Hellingbanen gespaard kan blijven.

Artikel Leeuwarder Courant, 13 maart 2013 

Artikel Leeuwarder Courant, 19 maart 2013

Brief van Heemschut aan woningbouwverenging Elkien, 12 mei 2013

Uitreksel uit het jubileumboek en de concept redengevende omschrijving, 12 mei 2013

 hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant van 13 maart 2014

Brief gemeenteraad Leeuwarden, juni 2014

 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.