Aardbevingsschade, Groningen

Provinciale commissie Groningen

Oktober 2013 uit Heemschut in een brief aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar zorgen over het ondeskundig repareren van monumenten na schade door aardbevingen of verzakkingen. Daardoor is in een aantal gevallen nieuwe schade toegebracht. Dit is volgens de Monumentenwet strafbaar. Heemschut vraagt zich af of de NAM zich hier wel bewust van is.

December 2013 heeft Heemschut een gesprek met de NAM. De volgende aspecten zijn o.a. naar voren gebracht: aanvullen van meldingsformulieren m.b.t. monumentenstatus; betrekken van deskundigen bij toekomstige reparaties van monumenten; de cultuurhistorische waarde van het aardbevingsgebied. De NAM neemt het advies ter harte en heeft onlangs een monumentale schoorsteen uit 1897 van de vroegere oliemolen in Tjamsweer (rijksmonument), kundig laten restaureren.

Februari 2014 stelt Heemschut in een brief aan de Tweede Kamer dat de specifieke problematiek van (rijks)monumenten niet genoeg wordt onderkend. Er worden te weinig middelen en mankracht ingezet voor een spoedig herstel en aardbevingsbestendig maken van de monumentale gebouwen. Bovendien zijn er geen plannen voor monumenten die onbewoonbaar zijn verklaard. Verwaarlozing en sloop liggen op de loer.

Maart 2015 vraagt Heemschut aandacht voor erfgoed zonder status in aardbevingsgebied. Vele gemeenten in het bevingsgebied hebben geen gemeentelijke monumenten.

april 2015 houdt Heemschut een discussieavond met leden en niet leden over het thema aardbevingen.

Juli 2015 wordt bekend dat de gemeente Eemsmond 500 karakteristieke panden wil gaan beschermen.

Augustus 2015 draagt Heemschut Groningen voor de lijst 7MeestBedreigdeErfgoederen van Europa.

Links:

Brief van Heemschut aan de NAM, 6 oktober 2013

Brief naar de Tweede Kamer, 6 februari 2014

 

Voorbeelden van bedreigd erfgoed

November 2013 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in een steekproef een inventarisatie gemaakt van de schade aan rijksmonumenten. Hieruit blijkt dat ongeveer negenenzestig van de omstreeks 100 onderzochte rijksmonumenten in Noord-Groningen schade hebben geleden door aardbevingen als gevolg van gaswinning.  In totaal zijn er rond 1300 beschermde rijksmonumenten in dit gebied.

Maart 2013 bericht het Dagblad van het Noorden over de schade aan een rijksmonumentale boerderij in Onderdendam, veroorzaakt door aardbevingen. De bewoners zijn uitgekocht door de NAM, herstellen van het pand was te ingrijpend. De monumentale boerderij De Haver (1894), ten zuiden van Onderdendam, is grondig gerestaureerd in 2002, maar wordt nu gestut door een enorme stalen constructie, reden: de aardbevingen.

September 2013 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij  een monumentale schoorsteen uit 1897 van de vroegere oliemolen in Tjamsweer, een rijksmonument, kundig laten restaureren. Heemschut vindt dat zeer lovenswaardig en moedigt aan om ook andere door aardbevingen en verzakkingen ontstane schade onder deskundige begeleiding te herstellen.

De dertig meter hoge schoorsteen van de oude steenfabriek Rusthoven in Wirdum is oktober 2013 gesloopt, op last van de gemeente Loppersum. De schoorsteen verkeerde in slechte staat.

November 2013 is een rijksmonument en voormalige herberg annex gemeentehuis aan de Hoofdstraat 45 in ’t Zand ontruimd, wegens gevaar voor de bewonders.

Januari 2015 wordt bekend dat alle monumentale kerken in het aardbevingsgebied schade hebben. Stichting Oude Groninger Kerken trekt aan de bel.

Februari 2016 een reportage over monumenteigenaren op RTV Noord, hoe overleven rijksmonumenten de aardbevingen?

Mei 2016 wordt bekend dat de prachtige oude karakteristieke boerderijen de Wikkemaheerd in Startenhuizen en de Wierde in Loppersum worden gesloopt.

Schokkend Groningen heeft ook een schadepagina.

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.