Afschaffen monumentensubsidie gemeente Bronckhorst, Hengelo Gld.

Provinciale commissie Gelderland

September 2012 besluit de gemeente Bronckhorst tot stopzetting van subsidie voor onderhoud gemeentelijke monumenten en, in het vervolg daarop, de intrekking van de subsidieverordening per 1 januari 2013.

Heemschut Gelderland vindt het betreurenswaardig dat monumenten-eigenaren plichten en lasten behouden, maar dat daar met deze beleidswijziging niet langer een handreiking tegenover staat. Monumenteneigenaren lopen door de wijziging bovendien provinciale subsidies mis. Heemschut pleit voor het heroverwegen van de wijziging en terugdraaien van de bezuiniging.

December 2014 gaat de gemeente Bronckhorst op zoek naar manieren van ondersteuning voor eigenaren van een gemeentelijk monument. Deze eigenaren mogen in Bronckhorst voor 2015 hopen op meer (financiële) steun vanuit de gemeente.

Brief aan gemeente Bronckhorst, 30 september 2012

Artikel De Gelderlander, 17 december 2014

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.