Aireywoningen Amsterdam Nieuw West

Commissie Amsterdam

In Nederland zijn circa 8,5 duizend Airey-woningen gebouwd in de periode 1949 tot en met 1968, eengezinswoningen en portieketagewoningen. Het naoorlogse Nemavo-Airey-systeem is een voor die tijd vernieuwende oplossing voor de woningnood. De aireywoningen in Amsterdam werden in 1952-1953 gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau van J.F. Berghoef. De woningen staan symbool voor de enorme sociaal economische ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog. In 2007 wordt de buurt aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Juni 2009 dreigt het hart van het Van Eesteren Museum in Geuzenveld-Slotermeer te worden afgebroken. Januari 2012 spreekt Heemschut in bij de stadsdeelraad, zij ziet graag behoud van de aireywoningen en de bijzondere verkaveling. Eigen Haard werkt aan de uitwerking van het vernieuwingsplan uit 2008, waarin wordt uitgegaan van sloop, hoewel dit plan niet is vastgesteld. Heemschut wil meer onderzoek naar de mogelijkheden van renovatie van de blokken.

December 2013 doen het Cuypersgenootschap en Heemschut het verzoek voor aanwijzing van 13 woonblokken en 6 winkelblokken aan de Aireystrook langs de Burgemeester de Vlugtlaan tot gemeentelijk monument. Maart 2014 tekent Heemschut bezwaar aan tegen het besluit van stadsdeel Nieuw-West om de blokken niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument.

November 2014 neemt de gemeenteraad een motie aan om te kijken of de sloopplannen omgezet kunnen worden in renovatie. Maart 2015 besluit Eigen Haard om de woningen in de Aireystrook niet te slopen maar op te knappen.

 

 

artikel in Het Parool van 16 juni 2009 

Inspraakreactie bij stadsdeelraad, 23 januari 2012

artikel Parool, 27 december 2012

Aanvraag monumentenstatus, 10 december 2013 

artikel in Stadsdeelkrant Nieuw-West van 26 juli 2014 

Inspraak cultuurnota, 5 maart 2015

bericht in het Parool van 5 maart 2015 

Persbericht van Eigen Haard 5 maart 2015 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.