AKU-monument, Arnhem

Provinciale commissie Gelderland

De beeldbepalende AKU-fontein op het Gele Rijdersplein/Willemsplein in Arnhem is in 1960-1961 gebouwd, naar ontwerp van architect en hoogleraar H. Brouwer, als bekroning van de wederopbouw. Naast een waterpartij, omhelst de fontein een beeld van internationaal kunstenaar Shinkichi Tajiri, een patio met pergola en een mozaïekvloer van zwerfkeitjes, een zitbank en beplanting.

Een projectontwikkelaar heeft een voorstel ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een fietsenstalling, op de plaats van de AKU-fontein. Augustus 2007 dient Heemschut een verzoek in bij het college van B&W van de gemeente Arnhem om de AKU-fontein aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument. Juni 2008 wordt de AKU-fontein aangewezen als gemeentelijk monument.

September 2013 stelt Minister Bussemaker van Cultuur het Beschermingsprogramma wederopbouw 1959-1965 vast, waarbij de AKU-fontein tot rijksmonument wordt uitgeroepen.

April 2013 worden plannen gepresenteerd om op het Gele Rijdersplein/Willemsplein de voormalige HBS weer op te bouwen, voor huisvesting van jongeren. Het ensemble van de AKU-fontein moet worden verplaatst. Heemschut maakt begin 2014 bezwaar in een brief aan de gemeenteraad. De waarde van het monument gaat bij verplaatsing verloren en wordt schade toegebracht aan de stedenbouwkundige opzet van het plein. Er wordt een petitie gestart voor behoud van de AKU-fontein.

In een raadvergadering op 6 oktober 2014 duidt adviseur Jeroen Goudeseune tijdens bet belang van behoud van de AKU-fontein en het beeld van Shinkichi Tajiri voor Arnhem en Nederland.

 In mei 2015 pleit Heemschut tegen verplaatsing van het AKU monument. Verplaatsing betekent dat de context van het verhaal zal verdwijnen.

 

Artikel tijdschrift Heemschut, 1 december 2007

Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 18 maart 2013

Artikel Dagblad de Gelderlander, 20 maart 2013

Brief Heemschut naar gemeenteraadsleden Arnhem, 11 maart 2014

Petitie, 8 juli 2014

Artikel NRC bericht deel 1,  18 juli 2014

Artikel NRC bericht deel 2,  18 juli 2014

Herinnerinsmail Heemschut aan raadsleden, 31 mei 2015

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.