Badpaviljoen, Hindeloopen

Provinciale commissie Friesland

Badpaviljoen Hindeloopen
Het ontwerp van het badpaviljoen is gemaakt door het architectenbureau B.J. Gros en Zn. te Hurdegaryp. Dit was het bureau van Binne Jelles Gros, geboren 1 juli 1856 te Wyns, overleden 11-05-1932 te Leeuwarden. Hij had (samen met zijn zoon/zonen) vanaf 1909 een architectenbureau te Hurdegaryp en vanaf 1914 te Leeuwarden. Het badpaviljoen is gebouwd in 1913-1914.
In 2001 is het paviljoen gekocht door de huidige eigenaar. Het pand had toen al veel van zijn oude allure verloren door eerdere bestemmingen, waaronder een discotheek. Na een paar slappe jaren sluit de huidige eigenaar zijn horecavoorziening en geeft een architect opdracht om een restauratieplan te maken, met meer opslag in het dijklichaam. Dit plan is ingediend voor subsidie bij de toenmalige Gemeente Nijefurd, het Rijk en de Provincie.
In maart 2010 plaatst Heemschut het paviljoen op nr. 1 van de Top tien van meest bedreigd erfgoed, nadat het verval al flink heeft toegeslagen. Het Rijk verleent vervolgens in oktober 2010 subsidie op basis van de Tijdelijke subsidieregeling restauratie speciale projecten. Aan de subsidieregeling is de verplichting verbonden dat de werkzaamheden in 2010 starten en uiterlijk 31 december 2013 gereed zijn. Door de Provincie wordt informeel een bijdrage toegezegd, maar uiteindelijk niet verleend, bij gebrek aan vertrouwen in de eigenaar dat hij daadwerkelijk gaat restaureren. Uiteindelijk voldoet de eigenaar in 2010 niet aan de gestelde deadlines.

De gemeente Nijefurd poogt de eigenaar alsnog zo ver te krijgen met de restauratie te starten. Hiervoor hebben zij in 2010 twee overeenkomsten met de eigenaar afgesloten. In ruil voor medewerking vanuit de gemeente aan het omzetten van de camping van de eigenaar naar een recreatiepark met 191 woningen (Lees: aanpassen Bestemmingsplan), belooft de eigenaar een deel van zijn winst en de toegezegde subsidies in te zetten, om het paviljoen te restaureren. Inmiddels is de gemeente Nijefurd opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. In 2012 komt de Bond Heemschut ter ore dat de gemeente het Bestemmingsplan gaat aanpassen. Heemschut heeft de gemeente een brief gestuurd, met het verzoek uitleg te geven over wat er met de subsidies is gebeurd en de gemeente erop te wijzen dat zij hun laatste middel uit handen zouden geven als zij, zonder nieuwe eisen te stellen aan de eigenaar, het plan zouden aanpassen. In een gesprek met de gemeente heeft Heemschut getracht de gemeente te adviseren op het gebied van juridische mogelijkheden om de eigenaar aan te schrijven. Inmiddels is het plan wel aangepast, maar is de restauratie niet uitgevoerd. Achteraf blijkt dat de gemeente achter de schermen bezig was met een ultieme poging om het Badpaviljoen aan te kopen, met behulp van externe partijen. De eigenaar is een aanzienlijk bedrag geboden, hij is hier echter niet op in gegaan.
Op dit moment wil de eigenaar met niemand meer contact hebben over het Badpaviljoen. Anno 2015 blijkt de Gemeente achter de schermen in gesprek te willen blijven met de eigenaar, maar dit is tot nu toe op niets uitgelopen. Uit angst voor vandalisme schijnt het pand nu bewoond te worden door een familielid. Het pand is nu vanaf de straat niet meer te bereiken door de plaatsing van hekken.
Heemschut blijft bij betrokkenen aansturen op behoud en restauratie van het monument.

Artikel Leeuwarder Courant - Modern monument, 10 november 2009

Artikel Badpaviljoen Hindeloopen - Tijdschrift Heemschut, 1 december 2009

Top 10 meest bedreigd erfgoed, 24 februari 2010

Artikel Leeuwarder Courant - Badpaviljoen meest bedreigd erfgoed, 24 februari 2010

Nieuwsitem GPTV Friesland, 25 februari 2010

Artikel Leeuwarder Courant - Betonnen badpaviljoen brokkelt af, 26 februari 2010

Artikel Volkskrant, 24 maart 2010

Artikel Balkster Courant, 8 april 2010

Artikel Leeuwarder Courant - Acht monumenten krijgen 2,3 miljoen euro, 31 maart 2010

Artikel Leeuwarder Courant, 2 juni 2012

Brief aan gemeenteraad Sudwest-Fryslan, 2 juni 2012

Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 9 januari 2013

Klik hier voor het artikel uit de Leeuwarder Courant van 13 februari 2013

Heemschut vraagt aandacht voor slechte staat badpaviljoen, 14 maart 2015

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.