Bakemabuurt, Amsterdam

Commissie Amsterdam

De Bakemabuurt Zuid in Geuzenveld, onderdeel de Westelijke Tuinsteden, is een ontwerp van architect Jaap Bakema. De wijk bestaat onder andere uit woongebouwen en een school, gebouwd in een tuinstedelijke verkaveling.

In de vernieuwingsplannen voor de buurt, die reeds in 2005 zijn vastgesteld, gaat men uit van sloop van een flink deel van de bebouwing in het zuidelijk deel. Tussen de enkele flats die behouden blijven worden patiowoningen gerealiseerd. Heemschut is van mening dat deze ontwikkeling het tuinstedelijk karakter van de buurt sterk zal aantasten.

Augustus 2010 heeft Heemschut een gesprek met Stadsdeel Nieuw-West. Tijdens het gesprek verneemt Heemschut de huidige stand van zaken. Men gaat nu de plannen voor het gebied Bakema Zuid verder uitwerken. Het zal blijken of men daadwerkelijk grootschalig gaat slopen en verdichten, of dat wellicht toch voor andere vormen van vernieuwing wordt gekozen.

Oktober 2010 stuurt Heemschut een brief naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. Zij vraagt aandacht voor de bijzondere waarde van de Bakemabuurt en spreekt haar lof uit voor de renovatie van twee blokken in de buurt. Heemschut vraagt zich af of het sloopplan uit 2005 niet van tafel moet.

Website Vereniging van de Amsterdamse Binnenstad

Website Cuypersgenootschap

Website ProWes

Brief Heemschut, Cuypersgenootschap en ProWest aan Dagelijks Bestuur Stadsdeel Nieuw-West en Far West, 8 oktober 2010:

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.