Bedrijfspand van de voormalige Schoenfabriek ZOMA, Groesbeek

Provinciale commissie Gelderland

Bedrijfspand van de voormalige Schoenfabriek ZOMA, Groesbeek

De schoenfabriek wordt in 1956 gebouwd in opdracht van de firma Van Loon uit Dongen, naar ontwerp van architect W. Nierkens, in Delfste Schoolstijl. Na verkoop aan het Duitse bedrijf Bause vestigde zich van 1967 tot 2007 de firma ZOlenMAkerij (ZOMA) in het pand. Het in baksteen opgetrokken fabrieksgebouw heeft een halfronde gebogen dakconstructie en een monumentale entreepartij. Sinds het vertrek van de schoenzolenfabrikant ZOMA in 2006 is het pand in gebruik voor multifunctionele doeleinden, zoals tentoonstellingen. De ZOMA schoenzolenfabriek herinnert als enig gebouw nog aan de eens florerende schoenenindustrie in Groesbeek.

Hoewel de gemeente Groesbeek zelf dit gebouw beschermingswaardig achtte, worden sinds 2007 plannen gemaakt voor sloop. Eerst zouden er twee appartementencomplexen komen, later een supermarkt en nu moet het terrein dienen als een parkeerterrein voor 172 parkeerplaatsen.

December 2007 besteedt de Heemkundekring in haar nieuwsbrief aandacht aan de cultuurhistorische betekenis van de fabriek voor de industriële geschiedenis van Groesbeek. December 2009 onderzoekt burgerinitiatief ‘Initiatiefgroep Herbestemming ZOMA’ de mogelijke herbestemming van de ZOMA fabriek. December 2011 doet Heemschut Gelderland met Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland Flevoland (SIEGF) en het FIEN een aanvraag tot plaatsing van de voormalige schoenzolenfabriek op de lijst van beschermde rijksmonumenten. Dit wordt mei 2013 afgewezen. Heemschut Gelderland en SIEGF doen januari 2015 een aanvraag tot aanwijzing van de ZOMA fabriek als gemeentelijk monument.

Artikel de Gelderlander, 13 oktober 2007 

Nieuwsbrief Heemkundekring Groesbeek, 2 december 2007

Artikel de Gelderlander, 6 april 2010

Brief naar staatssecretaris, 22 december 2011

Brief RCE aan Heemschut en SIEGF, 10 januari 2012

Artikel de Gelderlander, 14 juni 2012

Advies Gemeente Groesbeek aan de staatssecretaris, 4 juni 2012

Brief van Heemschut naar verschillende instanties, 29 juni 2012

Besluitmotivering, 27 mei 2013

Pleitnota, 26 augustus 2013

Bezwaar, 4 juli 2013

Aanvraag monumentenstatus Groesbeek, 30 januari 2015

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.