Beschermd dorpsgezicht, Zuidlaren

Provinciale commissie Drenthe

Beschermd dorpsgezicht Zuidlaren (prins bernardhoeve)

Gemeente Tynaarlo wil in het centrum van Zuidlaren vier locaties een nieuwe invulling geven, o.a. de Prins Bernhardhoeve (een grootschalig beurscomplex) en de voormalige garage Roelfsema. De ontwikkelingen in het centrum van Zuidlaren kunnen gevolgen hebben voor het beschermde dorpsgezicht en het Landgoed Laarwoud.

Maart 2010 zegt de gemeente medewerking toe aan de projectontwikkelaars betreffende de omvang van winkels en appartementen. Stichting Brinkbelangen Zuidlaren wordt opgericht. Mei 2010 adviseert Heemschut het gemeentebestuur een integrale aanpak, waarin ook de cultuurhistorische waarden en rol spelen.

Juli 2010 geeft de gemeente Tynaarlo opdracht tot het ontwikkelen van een stedenbouwkundig kader voor alle locaties en herinrichting van de Brink. Eerdere toezeggingen van de gemeente aan projectontwikkelaars blijven van kracht, waardoor op alle locaties tot vier lagen hoog gebouwd mag worden. Het gemeentebestuur schakelt het Drents Plateau in voor de cultuurhistorische begeleiding en vraagt advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Augustus 2010 presenteert het college van B&W het Stedenbouwkundig Kader. Het Drents Plateau is kritisch betreft de mogelijk gemaakte schaalsprongen in de bebouwing. September 2010 sturen Heemschut en Het Drentse Landschap een zienswijze naar het college van B&W. Zij concluderen dat het kader op alle erin genoemde ontwikkellocaties een sterke aantasting van de beschermde cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het dorp Zuidlaren mogelijk maakt. De verenigingen adviseren het college het plan niet vast te stellen.

Stichting Het Drentse Landschap

Stichting Brinkbelangen Zuidlaren

Brief Heemschut aan college van B&W gemeente Tynaarlo, 12 mei 2010

Stedenbouwkundig Kader gemeente Tynaarlo, 13 juli 2010

Zienswijze Heemschut en Het Drentse Landschap aan het college van B&W gemeente Tynaarlo, 14 september 2010

Artikel Dagblad van het Noorden, 23 september 2010

Item  RTV Drenthe, 23 september 2010

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.