Blauwpoort, Vianen

Provinciale commissie Utrecht

De Blauwpoort, gelegen aan de Brederodestraat in Vianen, behoorde tot het middeleeuwse kasteel Batestein. Het kasteel, aangelegd in de 14e eeuw, is bereikbaar via een brug over een gracht. Op terrein Blauwpoort bevonden zich de tuin en de paardenstallen. De bloemen- en groentetuin dateert van 1372.

Op de plek van de vroegere paardenstallen staan nu een woning en schuren. De eigenaar, de PKN kerk, wil het terrein verkopen. De bedoeling is de bestaande monumentale bebouwing te restaureren. Maar daarnaast zou op het terrein nieuwbouw moeten plaatsvinden, waarbij het open binnenterrein grotendeels zou moeten worden heringericht. De gemeente wil hiervoor het bestemmingsplan voor deze locatie aanpassen.

Een andere consequentie van de plannen is dat een aantal zichtlijnen zowel binnen de Blauwpoort zelf als vanaf de buitenzijde van de stad worden aangetast. Hoewel de architectuur van de nieuwbouw met respect voor de historische omgeving is ontworpen, is dit voor de locatie nog altijd te grootschalig, ook al heeft de gemeente inmiddels n.a.v. een aantal zienswijzen van onder meer de Historische Vereniging ‘Het Land van Brederode het ontwerp en het bouwvolume aangepast en blijft de tuinmuur nu gedeeltelijk zichtbaar. Heemschut schaart zich achter deze zienswijzen. Hopelijk is de gemeenteraad ontvankelijk voor de gedegen onderbouwde bezwaren en blijft een fraai stukje Vianen behouden voor het nageslacht.

De historische vereniging Het Land van Brederode: (www.landvanbrederode.nl)

artikel in Het Kontakt van 19 februari 2014

'‘Kasteelterrein Blauwpoort Vianen moet voor iedereen open blijven’, 21 november 2017

 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.