Bochtafsnijding Delftse Schie Overschie

Provinciale commissie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland realiseert een bochtafsnijding in de vaarweg de Delftse Schie bij Overschie. De bochtafsnijding is een gedeeltelijke verschuiving van de vaargeul, die de Oost-Abtspolder doorsnijdt. Het tracé loopt vanaf de Hoge Brug rechtdoor de polder in en komt uit bij de bestaande dijk naast het industrieterrein Noord-West. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase en is volgens de planning klaar in 2016.

November 2012 reageert Heemschut Zuid-Holland met een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan Bochtafsnijding Delftse Schie. Heemschut verzoekt de provincie Zuid-Holland en de deelgemeente Overschie om voor de definitieve besluitvorming met een integraal plan te komen waarin alle belangen gelijkwaardig (kunnen) worden afgewogen, zo ook de de ruimtelijke- cultuurhistorische- en beeldende kwaliteit van het plangebied en de omgeving.

17 April 2013 beantwoorden de provincie en de deelgemeente de zienswijzen, het dagelijks bestuur van de deelgemeente neemt het besluit om het wijzigingsplan vast te stellen. De zienswijze van Heemschut heeft niet geleid tot een aanpassing van het plan. De gemeente geeft aan dat een integraal plan niet binnen het kader van het project Bochtafsnijding Delftse Schie valt. Zij menen dat de consequenties goed in kaart zijn gebracht.

Augustus 2013 spreekt de Raad van State de schorsing uit van het op 17 april jl. door het dagelijks bestuur van Overschie genomen besluit. De Raad acht het plan niet uitvoerbaar zolang dit niet voorziet in een veilige regionale waterkering langs het geplande kanaal grenzend aan bedrijventerrein Noord-West.

 

Brief Heemschut, 14 november 2012

besluit en de nota van zienswijze, 17 april 2013

artikel in de Overschiese Krant van 15 augustus 2013

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.