Boerderij 't Mentingslag, Doetinchem

Provinciale commissie Gelderland

’t Mentingslag, gemeentelijk monument, is een bakstenen hallehuis boerderij, gebouwd in 1783 aan de Kemnaderallee in Doetinchem. Het interieur en de gebintconstructie van de deel zijn origineel. De boerderij is gesitueerd op de overgang van het zandige, hoger gelegen gebied aan de oostzijde naar het dal van de Oude IJssel. Dit gebied wordt door de provincie als waardevol landschap bestempeld.

Boerderij ‘t Mentingslag staat op grond die is aangewezen als de nieuwe locatie voor het Slingeland Ziekenhuis. Februari 2013 besluit het college van B&W mee te willen werken aan de nieuwbouw van Ziekenhuis Slingeland bij de afrit van de A18, nabij boerderij 't Mentingslag. Eind maart 2013 stemt de gemeenteraad in.

Als aankoop van de boerderij niet lukt, wordt deze onteigend. Er wordt nog bekeken of de boerderij valt in te passen binnen de moderne nieuwbouw, maar als dat niet mogelijk is zal de boerderij gesloopt of verplaatst worden. Er wordt een bestemmingsplanprocedure gevolgd, waarin de gemeente aangeeft hoe ze zal omgaan met cultuurhistorie. Daarin ziet de gemeente een belangrijke rol voor de inbreng van Heemschut.

Heemschut is voor behoud van boerderij ’t Mentingslag en pleit voor voldoende ruimte rondom, om de karakteristieke verschijningsvorm en de cultuurhistorische waarde van het pand en de directe omgeving in stand te houden.

Redengevende omschrijving, 3 maart 2014

Artikel de Gelderlander, 19 februari 2014

Brief Heemschut, 3 maart 2014

Artikel de Gelderlander, 13 maart 2014

Item Omroep Gelderland, 22 maart 2014

Artikel in de Gelderlander, 26 maart 2014

Brief Gemeente Doetinchem, 22 april 2014

Laatste uur lijkt geslagen voor Doetinchemse boerderij uit 1783, 21 september 2017

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.