Boerderijen Noordoostpolder

Heemschut zet zich in voor het behoud van de structuur en specifieke kenmerken van de boerderijen en boerenerven in de Noordoostpolder. Hiertoe onderhoudt zij van 2000 t/m 2004 contact met burgemeester, wethouder en gemeenteraad. Zij reageert op diverse stukken die de kenmerken en structuur van de Noordoostpolder betreffen: het welstandsbeleidsplan, het bestemmingsplan, de commentaarnota. De mening van Heemschut  wordt in het algemeen door de gemeente Noordoostpolder onderschreven, maar men wil de regelgeving aan het Welstandstoezicht overlaten.

Naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van de boerderij aan het Steenbankpad 13 te Tollebeek stuurt Heemschut december 2006 een zienswijze naar het college van B&W. Volgens Heemschut wordt de oorspronkelijke vorm, de Delftse Schoolstijl en de ensemblewaarde met de naburige boerderij, nauwelijks herkend. Een schets van de boerderij toont aan dat een forse uitbreiding mogelijk is zonder de karakteristieken van het monument aan te tasten. Het college laat Heemschut weten de zienswijze niet te delen. De gevraagde monumentenvergunning zal worden verleend.

Vanaf 17 februari 2011 liggen de Ontwerp Structuurvisie, Ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied en Plan-MER ter inzage bij de gemeente Noordoostpolder.

Uitnodiging gemeente Noordoostpolder, 12 februari 2003

Brief Heemschut aan college van B&W gemeente Noordoostpolder, 8 april 2004

Commentaarnota Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noordoostpolder, 20 mei 2004

Welstandsbeleidsplan gemeente Noordoostpolder, 27 mei 2004

Brief Heemschut aan college van B&W gemeente Noordoostpolder, 15 april 2005

Brief Heemschut aan college van B&W gemeente Noordoostpolder, 13 december 2006

Schets boerderij aan het Steenbankpad 13, 2 januari 2007

Brief college van B&W gemeente Noordoostpolder aan Heemschut: 30 januari 2007

 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.