Chalet Stollenburg, Berg en Dal

Provinciale commissie Gelderland

Het woonhuis aan de Oude Holleweg 14, bekend als ‘Chalet Stollenburg’, is een voormalig paviljoen van de wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam, waar het als wijnhuis fungeerde. Chalet Stollenburg werd als vakwerk-meesterstuk vervaardigd in 1874 te Neurenberg. In 1884 werd het chalet op haar huidige locatie in gemeente Ubbergen opnieuw opgebouwd. Het pand brandt november 2012 deels af, waarna de eigenaar aangeeft het te willen slopen.

November 2012 stuurt Heemschut Gelderland een brief naar de gemeente Ubbergen, waarin wordt gevraagd niet akkoord te gaan met de aanvraag tot sloop. Februari 2013 is echter nog onduidelijk of het rijksmonument weer hersteld wordt. Eigenaar Ton Klerks en de gemeente Ubbergen verschillen met elkaar van mening.

In Heemschut tijdschrift van maart 2013 komt Chalet Stollenburg uitgebreid aan de orde. De Stichting tot behoud van Monument & Landschap, Heemschut Gelderland en de RCE overtuigen de eigenaar om een nooddak aan te brengen. De gemeente Ubbergen stelt hiervoor € 10.000 ter beschikking. Aan een restauratieplan voor de villa wordt nu gewerkt.

September 2013 verleent de gemeente Nijmegen een omgevingsvergunning voor het renoveren van Chalet Stollenburg. Januari 2014 zijn de renovatiewerkzaamheden aan Chalet Stollenburg in volle gang. Het aannemersbedrijf Albert de Wit is met de herbouw bezig. Zij maken de ornamenten na in hun eigen timmerwerkplaats. Het exterieur wordt in oude trant hersteld.

Artikel De Gelderlander, 6 februari 2013

Omgevingsvergunning, 9 september 2013    

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.