De Grote Bloemheuvel, Maarsbergen

Provinciale commissie Utrecht

In het centrum van Maarsbergen bevind zich aan het centrale kruispunt van de Woudenbergseweg en de Tuindorpweg / Haarweg de voormalige boerderij annex horecagelegenheid “De Grote Bloemheuvel”. De Grote Bloemheuvel is sinds 2002 rijksmonument vanwege de architectuurhistorische waarde als 18e eeuwse hallehuisboerderij met nevenfunctie café en vanwege belangrijke geschiedkundige en visuele ensemblewaarde in relatie tot kasteel Maarsbergen en de oude dorpskern.

De Grote Bloemheuvel verkeert echter in deplorabele toestand. Het stalgedeelte is nagenoeg geheel weg of ingestort en van het voorhuis staan de muren nog gedeeltelijk overeind maar is de dakbedekking grotendeels weg.

Het aanzicht van de dorpskern Maarsbergen wordt in grote mate bepaald door de Grote Bloemheuvel in combinatie met de kerk en de voormalige lagere school (gemeentemonument). Om dit aanzicht weer iets van zijn oude allure terug te geven is een restauratie van de Grote Bloemheuvel van groot belang.

De huidige situatie is veel inwoners van Maarsbergen een doorn in het oog. Maar de eigenaar van de Grote Bloemheuvel  is niet erg begaan met het lot van het gebouw. In het verleden zijn er wel plannen geweest voor het pand, maar deze waren niet erg onderbouwd of, zoals recentelijk, leken alleen maar gemaakt om een bedrag voor planschade te kunnen incasseren.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft inmiddels de eerste stappen gezet  om handhavend op te treden om verder verval zoveel mogelijk te voorkomen, maar restauratie van dit beeldbepalende monument is vooralsnog niet te verwachten.

Woudenbergseweg, Maarsbergen

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.