Dorpshuisje Kimswerd, Kimswerd

Provinciale commissie Friesland

Het dorpshuisje aan de Streek 27 te Kimswerd is gebouwd in de eerste helft van de 19e eeuw. Het pand is onderdeel van het historische verkavelingspatroon in Kimswerd, door het Rijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Op 19 juli 2012 is een vergunning voor sloop aangevraagd bij de gemeente Súdwest-Fryslân. December 2012 adviseert de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit het college om de omgevingsvergunning voor sloop niet te verlenen, uit het oogpunt van monumentenzorg. De gemeente Súdwest-Fryslân geeft maart 2013 aan dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen. Voor zij een definitieve beslissing nemen, zal het ontwerpbesluit ter inzage liggen tot 2 mei 2013. Heemschut maakt bezwaar: een vergunning voor sloop afgeven is een vrijbrief voor elke monumenteneigenaar om zijn eigendom te verwaarlozen, sloop betekent bovendien aantasting van het beschermde dorpsgezicht. Heemschut is van mening dat (1) de onderbouwing van het sloopbesluit, ‘dat er oorspronkelijk (zie kadastraal minuut van 1832) geen pand heeft gestaan’, niet als valide kan worden aangemerkt en (2) dat de eigenaar geen financiële middelen heeft, geen reden mag zijn om het pand te slopen. Het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant wijden een artikel aan dit onderwerp. April 2013 vindt een gesprek plaats tussen Heemschut Fryslân en raadsleden van gemeente Súdwest-Fryslân. Er is besproken dat de raadsleden de kwestie nogmaals in de raad aan de orde zullen stellen.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.