Drentse essen, in Norg, Zuidlaren, Rolde, Borger, Beilen, Emmen en Dalen

Provinciale commissie Drenthe

Essen zijn oude complexen bouwland, ontstaan in de Middeleeuwen. Kenmerkend voor deze essen is de ligging direct naast het dorp, de bolle ligging en de ruimte: geheel onbebouwd. Essen zijn schatkamers voor de bodem en voor de archeologie. De steeds verder oprukkende bebouwing bedreigt het voortbestaan van een aantal essen in Drenthe, onder andere bij Norg, Zuidlaren, Rolde, Borger, Beilen, Emmen en Dalen.
Heemschut zet zich in voor het behoud van dit unieke Noord-Nederlandse cultuurlandschap.

Mei 2012 stelt Heemschut Drenthe dat woningbouw op het Oosterveld uit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt ongewenst is. Zij pleit voor een onderzoek naar bouwlocaties elders in Norg.

Inspraakreactie Heemschut, 16 mei 2012: 

Oosterveld, Leenakkers, Zuides, es van Dalen, es van Alting, Noordbargeres, in Norg, Zuidlaren, Rolde, Borger, Beilen, Emmen en Dalen

aantasting agrarisch Alting Beilen bomen Borger cultuurhistorie Dalen Drenthe Emmen es esdorp kap landschap natuur Norg Rolde verwaarlozing Zuidlaren

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.