Elektrisch pompgemaal met sluis, Winssen

Provinciale commissie Gelderland

Tussen Maas en Waal lagen zeven buitenpolders in de uiterwaarden. Boeren maakten die buitendijkse minipolders. Die lagen bij Wamel, Druten, Afferden/Deest, Winssen, Beuningen, Weurt en Hees. Deze polders waren voorzien van een kade, waarvan de hoogte bepaald was door de rivierbeheerder. Voor afwatering werd vaak een afwateringkanaal gegraven of een van nature aanwweizge oude meander gebruikt. In deze kade was een sluisje en een gemaal aanwezig. Het gemaal werd ingezet om de overtollige neerslag, kwel en kleine lozingen vanuit de kade af te voeren op het door de rivier geïnundeerd gebied. Bijna alle gemalen en andere waterstaatswerken zijn verdwenen bij de herinrichting van de uiterwaarden langs de rivier de Waal, waardoor het electrische pompgemaal met bijbehorende sluis in de Winssense buitenpolder het enige overgebleven restant vormt.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.